วันที่ 14 ต.ค 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกุ้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลำน้ำกุ้ง ข้างวัดรัตนาราม บ้านแม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment