วันนี้(28ต.ค63)นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม(กองทุนวันละบาท) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้กับสมาชิกฯทราบ โดยมีสมาชิกกองทุนฯในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมทุกท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment