ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กุ้งน้อย ซอยกู่หน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

Posted by:

0

Add a Comment