ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ติดต่อสอบถาม งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โทร 0-5331-2383 ในวันเวลาราชการ

Posted by:

0

Add a Comment