วันที่ 1 มิ.ย 2564 อำเภอสันป่าตองได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน ผ่านระบบการประชุมทางไกลZOOM เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา2019(โควิค19) โดยมีนายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมคณะบริหารร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment