โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลทุ่งต้อม ประจำปีงบประมาณ2564

Posted by:

มื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

ของศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลทุ่งต้อม  ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

Add a Comment