ศูนย์พักคอยประจำตำบลทุ่งต้อม community isolation

Posted by:

13 สิงหาคม 2564 ท่านนายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พักคอยประจำตำบลทุ่งต้อม community isolation เบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ วันที่ 1

0

Add a Comment