ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.27-073 หมู่ที่ 9 ซอย 1 บ้านแม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ถมดินไหล่ทาง เทศบาลตำบล ทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ ม9 ซ1

0

Add a Comment