ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.27-080 หมู่ที่ 9 ซอย 7 บ้านแม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 88 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 บ่อ จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 88 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ถมดินไหล่ทาง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ ม9 ซ1

0

Add a Comment