โครงการ ” บ้านรวมใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบให้ นายบุญสี ไหวสี

Posted by:

วันที่ 31 ส.ค 64 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งต้อม จัดทำโครงการ ” บ้านรวมใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบให้ นายบุญสี ไหวสี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

0

Add a Comment