Blog

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2564

Posted by:

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2564 โดยมีวิทยากรมาจาก สภ. สันป่าตอง มาร่วมบรรยายให้ความรู้กับกับเยาวชนในพื้นที่ ในการนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เยาวชนด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

Add a Comment