บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 (แอสตร้าซีนีก้า)จำนวน 174 คน ณ หน่วยฉีดวัคซีนฯ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Posted by:

0

Add a Comment