ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564

Posted by:

วันที่ 22 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

Add a Comment