การเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐให้พึงระมัดระวังในการปฎิบัติหน้าที่และวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง

Posted by:

การเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐให้พึงระมัดระวังในการปฎิบัติหน้าที่และวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง

0

Add a Comment