ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงาน 1

รายงาน 2

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปี-2563