• นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Poliey)
  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร